ผู้อำนวยการโรงเรียน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 โรงเรียนขนาดเล็กที่่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 ระดับ สพป.นม.7

 ๑โรงเรียน๑นวัตกรรม

 เผยแพร่ผลงานสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น 

 สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านหนองจาน ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา รอบ3 จาก สมศ.
ด้านปฐมวัย ด้านประถม-มัธยมศึกษา


         โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.
   สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

    รับมอบโดย ผอ.บุญศรี  แสนคำ

วารสารใต้ร่มหนองจาน

โรงเรียนบ้านหนองจาน

 

 

กิจกรรมที่ผ่านมา...

สถิติเยี่ยมชม

วันนี้6
เมื่อวาน10
สัปดาห์นี้68
เดือนนี้220
ทั้งหมด33606

Currently are 15 guests and no members online

 

 

รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองจาน รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต ภายใต้โรงเรียนสุจริต จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอบคุณ คณะกรรมการ 1. ผอ.พรศักดิ์ ค้าขาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 2. ผอ.บุญธรรม ยมนัตถ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแมวพิทยา  3. นางสาวสุพัตรา  แจ่มมะโน  ศึกษานิเทศน์ สพป.นม.เขต7 และขอขอบคุณผู้ปกครอง ทั้ง 30 ท่านที่ได้สละเวลามาให้ข้อมูลตามแบบสอบถามจากคณะกรรมการ จนกิจกรรมจนแล้วเสร็จ

ขณะนี้เวลา

สัญลักษณ์โรงเรียน

link น่าสนใจ

 ปฏิทินกิจกรรม

ราคานำมันวันนี้

 

ข่าวการศึกษา